Circulair bouwen: Materialenpasport

 -  Available in: Nederlands Nederlands

Circulair bouwen komt voort uit de ideeën die ten grondslag liggen aan de circulaire economie waar het draait om slim gebruikmaken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze alsmaar hergebruikt kunnen worden. Lees meer over hoe een materialen paspoort hierbij helpt.

Circulair bouwen komt voort uit de ideeën die ten grondslag liggen aan de circulaire economie waar het draait om slim gebruikmaken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze alsmaar hergebruikt kunnen worden. Vandaar de naam circulair. Een gesloten “loop”. Noodzakelijk, want we zijn ons steeds meer bewust dat grondstoffen een keer opraken en onze aarde uitgeput raakt. 

Steeds vaker zien we dan ook dat een materialenpaspoort wordt gemaakt van een gebouw. Een materialenpaspoort heeft als doel alle gebruikte materialen van een gebouw te benoemen om ervoor te zorgen dat in de toekomst hergebruik makkelijk is.

De potentiële voordelen van circulair ontworpen gebouwen zijn bekend: minder afval en grondstoffenuitputting aan de ene kant en een nadruk op kwaliteit van het ontwerp, duurzaamheid en milieuvriendelijk materiaalgebruik aan de andere kant. En natuurlijk ontstaat zo ook een interessante aanbieder-afnemer relatie. Vooral als er wordt gekeken naar de kosten van een bouwproject, is het nodig om op gedetailleerd niveau te weten welke ‘elementen’ er allemaal inzitten. Op dit moment komen veel projecten weg met een inschatting van materiaalgebruik en sloop. Maar nu thema’s als Building Information Modelling(BIM), Duurzaamheid en Digitalisering die zich steeds meer laten gelden, realiseren steeds meer bedrijven zich dat het tijd is om circulair te bouwen. Energie- en grondstoffen verslinden in het bouwproces en sloop hoort dan tot het verleden. Het bijhouden van materiaalgebruik en het bijhouden van alle veranderingen gedurende de levensduur van een gebouw, wordt met BIMkeeper kinderspel.

Hieronder een voorbeeld van een gebouw in onze BIMkeeper IFC viewer. Zoals alle andere BIM gerelateerde informatie als structuur worden ook alle gebruikte materialen overzichtelijk in beeld gebracht. Inclusief alle tellingen. Dergelijke “verzamelingen zijn ook vast te leggen. En worden de kozijnen vervangen door een ander materiaal, dan wordt dat bij BIMkeeper direct doorgevoerd. We zien dus altijd de actuele status van het gebouw. Door op “types” of  “Classifitcation” (dat is bijvoorbeeld de NLSFBB-codering) te klikken kan er gekozen worden om de verschillende details van elementen weer te geven. Aan de rechterzijde is direct te zien welke selectie is gemaakt en kan die ook worden vastgelegd en gedeeld met andere ketenpartners.

CircularModelSelection.jpg

IRP baseert al zijn webdevelopment op de ISO 19650-standaard voor de ontwikkeling en volledige levenscyclus van gebouwen. Voorheen bekend als de BSI 1192-X. Deze standaard is inmiddels bijna volledig in BIMkeeper geïmplementeerd.


<
>