Onderhoudsplanning (MJOP) voor gehele portefeuille nu live!

 -  Available in: Nederlands Nederlands

IRP realiseert MJOP overzicht over gehele portefeuille, per regio of selectie van Complexen. Alle werkzaamheden voor de komende jaren overzichtelijk in beeld. En natuurlijk ook te raadplegen in 3D. 

Een aantal grote woningcorporaties wilde een overzicht van alle gepland meerjaren onderhoud in één overzicht hebben. Welke geplande werkzaamheden gaan we volgende jaar en de komende jaren uitvoeren. Gebaseerd op bijvoorbeeld de Omniclass classificatie, maar dat kan ook de NLSFB zijn, bouwde IRP een krachtige tool die het mogelijk maakt over de gehel portefeuille te kijken. Of een selectie, zoals bijvoorbeeld een regio. 

De functionaliteit is geïmplementeerd in BIMkeeper (binnenkort BIMBMS: online 3D Building Management Solution). 

functionaliteiten die de BIMBMS biedt voor het beheren van MJOPs (Meerjaren Onderhouds Planning / ook wel Meerjaren Onderhouds Begroting genoemd - MJOB) zijn:

- Het creëren van MJOPs door informatie uit IFCs te halen, zoals aantallen, oppervlaktes, materialen en dergelijke. Dit kan vanuit de IFC, maar ook vanuit de 3D viewer. 
- Mooie overzichten van MJOPs; met een eenvoudig aanpasbare selectie van complexen
- Overzichten van MJOPs in grafieken en tabellen 
- Sorteren van overzichten op regio's, complexen en elementcodes
- Het uitstellen en vervroegen van MJOP-planningen, zodat de uitvoering te managen is. Als er bijvoorbeeld "pieken" zijn in bepaalde jaren, kan worden bekeken welke werkzaamheden eventueel eerder kunnen of later. Daardoor blijft de werkplanning 'manageble".  

Er is ook een demo ingericht met handleiding die beschrijft hoe alle functies gebruikt kunnen worden. De demo bevat ook een video die demonstreert hoe deze functionaliteit werkt. En er is een demo-omgeving beschikbaar waarin al deze functionaliteiten bekeken en getest kunnen worden. De demo kan gevonden worden op: [include the link to the demo]

Voor alle vragen over deze functionaliteit: contact@irp.nl